MMTT

http://www.mmtt.eu

MMTT Петков Инженеринг ООД е компания, предназначена да обхваща всички елементи на инвестиционния процес, от търговия, за търговската реализация на инвестиционни продукти.Сайтът е съобразен с визията на компанията.

Клиенти на ММТТ са : "Shell България", "Билла", McDonald's, Практикер и т.н.

Технологии

 

  • PHP 5
  • MySQL 5
  • XHTML
  • CSS 3